Adatvédelmi tájékoztató

A weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője a Bayer Hungária Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”). Az Adatkezelővel kapcsolatos további információt az impresszum menüpont alatt talál.

greenshape

1

Személyes adatainak a kezelése

Jelen tájékoztató célja, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos adatkezelési gyakorlatot ismertesse. A személyes adatok kezelésének a jogalapja összhangban az Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: “GDPR”) 6. cikk (1)(b)) pontjával olyan szerződés, amelyben az érintett fél, mivel a személyes adatokat abból a célból kezeljük, hogy az Ön számára a Weboldal funkcióX funkció
működés
i elérhetőek legyenek. Amennyiben az adatkezelés jogalapja ettől eltér, azt a következő fejezetekben ismertetjük.

greenshape

2

A Weboldal használata

Amikor kezdeményezi a Weboldal betöltését webböngészője továbbít bizonyos adatokat a webkiszolgálónknak. Ennek technikai okai vannak, és azért van rá szükség, hogy a kért információkat a rendelkezésére bocsáthassuk. Annak érdekében, hogy könnyebben hozzáférhessen a webhelyhez, az alábbi adatokat gyűjtjük, rövid ideig tároljuk és használjuk:

 • IP-cím,
 • a hozzáférés dátuma és ideje,
 • a greenwichi középidőhöz (GMT) viszonyított időeltolódás,
 • a kérés tartalma (konkrét webhely),
 • a hozzáférés állapota / HTTP-állapotkód,
 • továbbított adatmennyiség,
 • a hozzáférést kérő webhely,
 • böngésző, nyelvi beállítások, a böngészőszoftver, az operációs rendszer és a felület verziószáma.

Ezenfelül, a szervereinkhez való jogosulatlan illetve jogellenes hozzáférések vagy azok megkísérlésének felderítéséhez fűződő jogos érdekünk alapján (összhangban a GDPR 6 (1) (f) pontjával) az adatokat korlátozott ideig tároljuk, abból a célból, meg tudjuk kezdeni a jogosulatlan illetve jogellenes hozzáférések, vagy azok megkísérlésének visszakövetését.

greenshape

3

Kapcsolatfelvételi űrlap használata

A weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap beküldésével közvetlenül felveheti velünk a kapcsolatot. Ehhez elsődlegesen az alábbi adatainak a megadása szükséges:

 • E-mail cím
 • Tranzakciós szám (például: Kérelem azonosítója)
 • Üzenet tartalma

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott információkat kizárólag a kérelme teljesítése érdekében használjuk fel. A rendelkezésünkre bocsátott adatokat töröljük, amennyiben már nincs rá szükségünk a kérelme elbírálása vagy nyomonkövetése érdekében.

greenshape

4

Mellékhatással és minőségi panaszokkal kapcsolatos tudnivalók

A Weboldalon nincs kialakítva mellékhatásokkal, terápiás hatáshiánnyal, hamisítottt gyógyszerekkel és gyógyszerhamisítással, nem megfelelő vagy indikációX indikáció
javallat (betegség kezelésére, műtétre irányuló javaslat)
n túli alkalmazással, minőségi panaszokkal és vagy biztonsági vagy egyéb Bayer termékekhez kapcsolódó minőségi panaszokkal kapcsolatos bejelentések megtételét lehetővé tevő funkció. Amennyiben mellékhatásokkal vagy minőségi panaszokkal kapcsolatos bejelentést szeretne tenni, kérjük hogy vegye fel a kapcsolatot egy egészségügyi szakemberrel (pl.: orvossal vagy gyógyszerésszel), az egészségügyi hatósággal, vagy látogasson el honlapunkra a nem kívánt mellékhatásokkal kapcsolatos bejelentés megtételéhez.

Amennyiben úgy dönt, hogy nem várt mellékhatással, vagy más Bayer termékhez kötődő gyógyszerbiztonsággal vagy minőséggel kapcsolatos bejelentést kíván tenni, úgy jogszabályi kötelezettségünk, hogy a bejelentését feldolgozzuk és esetlegesen felvegyük Önnel a kapcsolatot a bejelentett eset körülményeinek a tisztázása érdekében. Ezen felül, lehetséges, hogy értesítenünk kell az illetékes egészségügyi hatóságot a bejelentésről. Ebben az esetben az átadott információkat álnevesített formában továbbítjuk (azaz olyan információk nélkül, amelyek az Ön közvetlen beazonosítását lehetővé teszik). Ezen adatokat továbbíthatjuk társvállalataink és együttműködő partnereink részére, annak érdekében hogy az illetékes hatóságok felé a bejelentés továbbítási kötelezettségüknek eleget tegyenek.

greenshape

5

Adatfeldolgozók igénybevétele

Személyes adatainak kezeléséhez erre szakosodott vállalkozókkal működünk együtt. Ezeket a vállalkozókat nagy körültekintéssel választjuk ki, és rendszeresen ellenőrizzük őket. Megfelelő adatfeldolgozási megállapodásokkal gondoskodunk arról, hogy a vállalkozók kizárólag a mi utasításainkra, és kizárólag előírásaink szerint dolgozhassanak fel személyes adatokat.

greenshape

6

Az EU/EGT területén kívüli adatkezelés

Adatainak egy részét olyan, az Európai Unión (a továbbiakban: „EU”) vagy az Európai Gazdasági Térségen (a továbbiakban: „EGT”) kívüli országokban is kezelni fogják, amelyek az európai országokhoz képest alacsonyabb szintű adatvédelmet biztosítanak. Ilyen esetekben gondoskodunk arról, hogy adatai megfelelő mértékű védelemben részesüljenek. Ennek érdekében például külön megállapítást kötünk szerződéses partnereinkkel (másolati példány kérésre elérhető), vagy kifejezett hozzájárulást kérünk az adatkezeléshez.

greenshape

7

Az Ön jogaival kapcsolatos információk

A vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint az alábbi jogokat biztosítjuk Önnek:

 • az általunk tárolt személyes adatairól való tájékozódás joga;
 • a személyes adatai helyesbítésének, törlésének vagy korlátozott kezelésének kérése iránti jog;
 • Adatkezelő jogos érdeken alapuló adatkezelés kifogásolásának illetve az ellene való tiltakozás joga, kivéve, ha mint Adatkezelő igazoljuk, hogy a jogos érdeken alapuló adatkezelést olyan nyomós és megalapozott indokok támasztják alá, amelyek elsődlegesek az Ön jogaival szemben, illetve ha az adott adatkezelésre jogi igények bejelentése, érvényesítése vagy védelme érdekében van szükség;
 • az adathordozhatósághoz való jog;
 • a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391‍-‍1400) vizsgálatot kezdeményezhet, illetve jogainak sérelme esetén az illetékes bíróságon eljárást kezdeményezhet. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 • a jövőre nézve bármikor visszavonhatja a személyes adatai gyűjtéséhez, kezeléséhez és használatához való hozzájárulását. További tájékoztatásért tekintse meg a hozzájárulásán alapuló adatkezelést leíró fenti fejezeteket.

Amennyiben élni kíván jogaival, kérelmét az alábbiakban megadott valamelyik elérhetőségre küldje:

greenshape

8

Elérhetőségek

Ha az Adatalanynak kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, avagy kérdés(eke)t kíván feltenni az Adatvédelmi tájékoztatóval összefüggésben, úgy az Adatkezelő alábbi elérhetőségén keresztül érdeklődhet:

Postacím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

E-mail cím az általános kérelmekhez: adatvedelem@bayer.com

E-mail ek az adatok módosításához: info@baymedinfo.hu

greenshape

9

Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

Adatvédelmi tájékoztatónkat időnként aktualizáljuk. Az adatvédelmi tájékoztatónk naprakész változatát Weboldalon tesszük közzé. Az esetleges módosítások a webhelyünkön való közzétételkor lépnek hatályba. Ezért azt ajánljuk, hogy rendszeresen keresse fel webhelyünket, és tájékozódjon az esetleges újabb változatról.

Legutoljára frissítve: 2020.05.28.

Az Aspirin® Protect tabletta szedése ajánlott magas és igen magas szív és érrendszeri kockázattal rendelkezőknek heveny szívizomelhalás (miokardiálisX miokardiális
szívizomhoz tartozó
infarktusX infarktus
belső szervet tápláló verőér eldugaszolódása miatt létrejövő, többnyire ék alakú elhalás
) és strokeX stroke
agyi keringészavar, szélütés (két fő formája a vérzéses és az iszkémiás stroke)
kockázatának csökkentésére szív- és érrendszeri kockázati tényezőkkel rendelkező, 45-79 év közötti férfi és 55-79 év közötti nőbetegek esetében, a haszon/kockázat (pl. gyomor-bél rendszeri vérzés) arány értékelését követően.

Acetilszalicilsav tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. Bayer Hungária Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 50

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!